کلینیک جراحی های لاپاراسکوپی، اندوسکوپی و چاقی Laparoscopic, endoscopic & obesity clinic

دكتر عليرضا بربند (Alireza Barband MD)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر علیرضا بربند

دكتر عليرضا بربند "Alireza Barband MD" جراح و متخصص دستگاه گوارش، كبد، سيستم صفراوی و لاپاراسكوپی پيشرفته از انگلستان و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تبريز می باشد که تحصيلات خود در رشته ی پزشكی و تخصص جراحی را در دانشگاه تبريز سپری کرده است.
وی نفر اول دانشگاه علوم پزشكی در امتحان گزينش رزيدنتی سال 1368 بوده و دوره ی جراحی عمومی را تحت نظر اساتيد معروفی نظير آقايان دكتر پورزند، دكتر ناسی زاده، دكتر بيات و دكتر روشنی با موفقيت طی كرده است.
در سال 1372 در رشته ی جراحی عمومی فارغ التحصيل شد و به عنوان عضو هيئت علمی در گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی تبريز مشغول فعاليت شد.
بعد از طی دوره ی طرح و خدمات دانشگاهی در سال 1379 دوره تكميلی لاپاراسكوپی تحت سوپروايزری پرفسور نكسون"Nexon"، نصر "Nassar"و كوشيری "Cusheyeree"در ارتباط با انجام لاپارسكوپی فتق واكسپلور مجاری صفراوی و رفلاكس معده را در انگلستان گذراند.

در سال 1383 نيز جهت دوره تكميلی جراحی سرطان های كبد و سيستم صفراوی به لندن رفت.
همچنين دوره های كوتاه مدتی را در بيمارستان امريكايی بيروت تحت نظر پرفسور ماهر حسين "Maherhossein" و دوره لاپارسكوپی پيشرفته اساتيد اروپایی "Ease" در ارتباط با جراحی چاقی گذرانده است.
وی تاكنون ده ها نفر جراح و صدها پزشک عمومی را با همكاری اعضای گروه تربيت كرده است. با كوله باری از علم و تجربه ای بالغ بر هزاران مورد عمل جراحی لاپاروسكوپی كيسه صفرا و لاپاروسكوپی پيشرفته هرنی و رفلاكس معده به مری و جراحی لاپارسكوپی چاقی و انجام كولكتومی ها و لاپارسكوپی برای شكم حاد و اپاندكتومی و برداشتن غدد فوق كليه را با موفقيت انجام داده است و مقالات چاپ شده ای در اين موارد دارد.
در زمينه ی لاپارسكوپی از پيشروان جراحی مدرن و اندوسكوپيک ايران به شمار می رود. وی ده ها مقاله چاپ شده علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی دارد و در بسياری از سمينارهای علمی به عنوان سخنران و صاحب نظر شركت كرده است.
وی عضو رسمی جامعه جراحان ايران و انحمن جراحان درون بين و انجمن جراحان متابوليک و چاقی ايران و عضو جراحان بين المللی چاقی "FSO" می باشد.