کلینیک جراحی های لاپاراسکوپی، اندوسکوپی و چاقی Laparoscopic, endoscopic & obesity clinic

بخش آیکونیک

کلینیک جراحی های لاپاروسکوپی 
اندوسکوپی و چاقی

دكتر عليرضا بربند "Alireza Barband MD" جراح و متخصص دستگاه گوارش، كبد، سيستم صفراوی و لاپاراسكوپی پيشرفته از انگلستان و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تبريز می باشد که تحصيلات خود در رشته ی پزشكی و تخصص جراحی را در دانشگاه تبريز سپری کرده است.
وی نفر اول دانشگاه علوم پزشكی در امتحان گزينش رزيدنتی سال 1368 بوده و دوره ی جراحی عمومی را تحت نظر اساتيد معروفی نظير آقايان دكتر پورزند، دكتر ناسی زاده، دكتر بيات و دكتر روشنی با موفقيت طی كرده است.
در سال 1372 در رشته ی جراحی عمومی فارغ التحصيل شد و به عنوان عضو هيئت علمی در گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی تبريز مشغول فعاليت شد.
بعد از طی دوره ی طرح و خدمات دانشگاهی در سال 1379 دوره تكميلی لاپاراسكوپی تحت سوپروايزری پرفسور نكسون"Nexon"، نصر "Nassar"و كوشيری "Cusheyeree"در ارتباط با انجام لاپارسكوپی فتق واكسپلور مجاری صفراوی و رفلاكس معده را در انگلستان گذراند.

+