کلینیک جراحی های لاپاراسکوپی، اندوسکوپی و چاقی Laparoscopic, endoscopic & obesity clinic

دكتر عليرضا بربند (Alireza Barband MD)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دکتر علیرضا بربند

دكتر عليرضا بربند "Alireza Barband MD" جراح و متخصص دستگاه گوارش، كبد، سيستم صفراوی و لاپاراسكوپی پيشرفته از انگلستان و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تبريز می باشد که تحصيلات خود در رشته ی پزشكی و تخصص جراحی را در دانشگاه تبريز سپری کرده است.
وی نفر اول دانشگاه علوم پزشكی در امتحان گزينش رزيدنتی سال 1368 بوده و دوره ی جراحی عمومی را تحت نظر اساتيد معروفی نظير آقايان دكتر پورزند، دكتر ناسی زاده، دكتر بيات و دكتر روشنی با موفقيت طی كرده است.
در سال 1372 در رشته ی جراحی عمومی فارغ التحصيل شد و به عنوان عضو هيئت علمی در گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی تبريز مشغول فعاليت شد.
بعد از طی دوره ی طرح و خدمات دانشگاهی در سال 1379 دوره تكميلی لاپاراسكوپی تحت سوپروايزری پرفسور نكسون"Nexon"، نصر "Nassar"و كوشيری "Cusheyeree"در ارتباط با انجام لاپارسكوپی فتق واكسپلور مجاری صفراوی و رفلاكس معده را در انگلستان گذراند.

در سال 1383 نيز جهت دوره تكميلی جراحی سرطان های كبد و سيستم صفراوی به لندن رفت.
همچنين دوره های كوتاه مدتی را در بيمارستان امريكايی بيروت تحت نظر پرفسور ماهر حسين "Maherhossein" و دوره لاپارسكوپی پيشرفته اساتيد اروپایی "Ease" در ارتباط با جراحی چاقی گذرانده است.
وی تاكنون ده ها نفر جراح و صدها پزشک عمومی را با همكاری اعضای گروه تربيت كرده است. با كوله باری از علم و تجربه ای بالغ بر هزاران مورد عمل جراحی لاپاروسكوپی كيسه صفرا و لاپاروسكوپی پيشرفته هرنی و رفلاكس معده به مری و جراحی لاپارسكوپی چاقی و انجام كولكتومی ها و لاپارسكوپی برای شكم حاد و اپاندكتومی و برداشتن غدد فوق كليه را با موفقيت انجام داده است و مقالات چاپ شده ای در اين موارد دارد.
در زمينه ی لاپارسكوپی از پيشروان جراحی مدرن و اندوسكوپيک ايران به شمار می رود. وی ده ها مقاله چاپ شده علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی دارد و در بسياری از سمينارهای علمی به عنوان سخنران و صاحب نظر شركت كرده است.
وی عضو رسمی جامعه جراحان ايران و انحمن جراحان درون بين و انجمن جراحان متابوليک و چاقی ايران و عضو جراحان بين المللی چاقی "FSO" می باشد.