کلینیک جراحی های لاپاراسکوپی، اندوسکوپی و چاقی Laparoscopic, endoscopic & obesity clinic

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رژیم غذایی بای پس معده

بعد از جراحی کاهش وزن چه باید بخوریم؟

رژیم غذایی بای پس معده بطور خلاصه به شما می گوید که پس از عمل جراحی، شما چه نوع مواد غذایی و به چه اندازه از آن می توانید مصرف نمائید. همچنین راههای برقراری عادات غذایی جدید را برای کاهش وزنی موفق به شما نشان خواهد داد.

آنچه که شما می خورید و اینکه چگونه غذا می خورید و یا اینکه چه مقدار می خورید بعد از جراحی بای پس معده تغییر می کند. این جراحی آناتومی سیستم گوارشی شما را یه سوی کاهش وزن هدایت می کند.

در این جراحی حجم معده به اندازه یک گردو و یا یک تخم مرغ کوچک کاهش می یابد و قسمتهایی از روده کوچک بصورت یک مسیر فرعی در جهت کاهش جذب بکار گرفته می شود و شما نیاز خواهید داشت که یک رژیم غذایی خاص را پس از این عمل جراحی پیگیری نمائید. این رژیم شامل این می شود که شما چه نوع از مواد غذایی و چه مقدار از آن را در هر وعده باید مصرف نمائید. همچنین باید از سازگاری غذاها و ترکیب صحیح مواد غذایی آگاه باشید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رژیم مناسب غذایی برای افرادی که بای پس معده شده اند

رژيم درمانی بعد از جراحی باريتريک

هدف از جراحی شما كاهش مصرف غذا است. غذای مناسب بعد از عمل شامل وعده های كوچک با پروتئین بالاست. مهم است كه غذا را آرام و آهسته بخوريد وانرا خوب بجوييد. یا اين عمل غذای كمتری می خوريد و كالری كمتری وارد بدن تان می شود. به همين دليل بايد ويتامين ها و مواد معدنی را به وعده های غذایی اضافه كنيد.

راهنمای مصرف مواد غذایی

• غذا را در سه تا پنج وعده مصرف كنيد.از مصرف ساندويچ پرهيز كنيد.
• غذا را در وعده هاي كوچك ميل كنيد.
• معده عمل شده به اندازه يك دوم  فنجان حجم دارد و اگر سعي كنيد بيشتر از حجم معده غذا بخوريد دچار درد معده و سنگيني سر دل  و تهوع و استفراغ می شويد  با گذشت زمان كمی به حجم معده اضافه می شود و می توانيد به حجم يك فنجان مايعات و غذا ميل كنيد.
• اگر حس كرديد سير شديد بايد از مصرف بيشتر مواد غذایی پرهيز كنيد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

رژیم غذایی بای پس معده

بعد از جراحی کاهش وزن چه باید بخوریم؟

رژیم غذایی بای پس معده بطور خلاصه به شما می گوید که پس از عمل جراحی، شما چه نوع مواد غذایی و به چه اندازه از آن می توانید مصرف نمائید. همچنین راه های برقراری عادات غذایی جدید را برای کاهش وزنی موفق به شما نشان خواهد داد.
آنچه که شما می خورید و اینکه چگونه غذا می خورید و یا اینکه چه مقدار می خورید بعد از جراحی بای پس معده تغییر می کند. این جراحی آناتومی سیستم گوارشی شما را یه سویa کاهش وزن هدایت می کند.
در این جراحی حجم معده به اندازه یک گردو و یا یک تخم مرغ کوچک کاهش می یابد و قسمتهایی از روده کوچک بصورت یک مسیر فرعی در جهت کاهش جذب بکار گرفته می شود و شما نیاز خواهید داشت که یک رژیم غذایی خاص را پس از این عمل جراحی پیگیری نمائید. این رژیم شامل این می شود که شما چه نوع از مواد غذایی و چه مقدار از آن را در هر وعده باید مصرف نمائید. همچنین باید از سازگاری غذاها و ترکیب صحیح مواد غذایی آگاه باشید.
پیگیری دقیق رژیم غذایی بای پس معده شما را به کاهش وزنی سالم تر و تغذیه ای مناسب تر رهنمون می سازد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رژيم درمانی بعد از جراحی باريتريک

هدف از جراحی شما كاهش مصرف غذا است. غذای مناسب بعد از عمل شامل وعده های كوچک با پروتيئن بالاست. مهم است كه غذا را آرام و آهسته بخوريد و آن را خوب بجوييد. با اين عمل غذای كمتری می خوريد و كالریی كمتری وارد بدنتان می شود. به همين دليل بايد ويتامين ها و مواد معدنی را به وعده های غذایی اضافه كنيد.

راهنمای مصرف مواد غذایی

غذا را در سه تا پنج وعده مصرف كنيد. از مصرف ساندويچ پرهيز كنيد.

غذا را در وعده های كوچک ميل كنيد.